RETKI PREOSTACI

GROB DR SAMJUELA
KUKA

Spomenik američkom lekaru

Spomenik američkom lekaru dr Samjuel Kuku, članu misije Crvenog krsta koji je iz Pariza došao u Valjevo gde je umro od tifusa 10. februara 1915. godine, nalazi se iza spomen parka, na pošumljenoj uzvišici, uz sam put, u okviru parcele Glavnog ratničkog groblja.

Googlestreet prikaz

Danas postojeći sivi granitni spomenik je, po svemu sudeći postavljen, tokom šezdesetih godina prošloga veka, umesto prvobitnog spomenika od belog kamena.

Položaj spomenika u odnosu na celinu groblja

Fotografija spomenika

Izvor:
J. Jovanović, V. Krivošejev, M. Marković

Fotografije starog spomenik dr Samjuela Kuka

Izvor: Arhiv Jugoslavije

Dr Samjuel Kuk

Dr Samjuel Albert Kuk je američki lekar, rođen 1878. godine. Na početku rata je sa misijom američkog Crvenog krsta bio lociran u Parizu, odakle je dobrovoljno došao u Srbiju, u Valjevo, gde je umro od pegavog tifusa 10. februara 1915. godine.
dr-kuk
NESTALO RATNIČKO GROBLJE

TAJNA BRDA
VIDRAK

PROJEKAT REALIZOVAN 2023. GODINE UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE.