RETKI PREOSTACI

KRST SA
KOSTURNICE

Prilaz krstu

Betonski krst, sa piramidalnim kamenim coklom nalazi se na manjoj čistinu u šumarku, na prilazu spomen parku, pedesetak metara desno od kaldrmisanog puta, na parceli nekadašnjeg „Ratničkog groblja na vidraku“.

Googlestreet prikaz

Na njemu stoji ploča koju je pre dvadesetak godina, po završenim konzervatorskim radovima, kada je betonska površina krsta obložena teraco pločama, postavio Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, na kojoj piše: „Na ovom mestu počivaju vojne i civilne žrtve epidemije tifusa i ratnih operacija 1914-1916“. Po urbanom mitu taj krst je obeležavao mesto na kom je posle smrti od tifusa 2. aprila 1915. bila sahranjena Nadežda Petrović, odakle su njeni zemni ostaci 3. juna 1935. godine preneti na beogradsko Novo groblje. On nije označen na planovima iz 1931. godine, niti je pomenutum u teksu koji prati te planove.
Na osnovu izgleda krsta moglo bi da se pretpostavi da je to jedan od četiri krsta sa Ratničkih kosturnica, te da je naknadno prenet na mesto gde je danas. Još jedan krst sličan, nalazi se i na ratničkoj parceli na Novom groblju, a ni on nije bio ucrtan ni opisan u dokumentima iz 1931. godine.

Položaj krsta u odnosu na celinu groblja

Fotografija krsta

Izvor:
J. Jovanović, V. Krivošejev, M. Marković

Izgled krstova sa ratničke kosturnice

Izvor:
Arhiv Jugoslavije
krst-5

Krst sa ratničke parcele Novog groblja

Izvor: www.wikipedia.org
NESTALO RATNIČKO GROBLJE

TAJNA BRDA
VIDRAK

PROJEKAT REALIZOVAN 2023. GODINE UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE.