RETKI
PREOSTACI

Na postojanje nekadašnjeg Varoškog i Ratničkog groblja, uz tragove humki, koje se prepoznaju na više mesta, uglavnom skriveni u pošumljenim delovima spomen parka, danas indirektno ukazuju malobrojna preostala obeležja koja su izbegla sudbinu hiljada drugih, a nalaze se rasuta i poluskrivena na različitim delovima brda. To su: betonski krst, nadgrobni spomenici porodice Đorđević, Ivana Radojčića, Marka Krstovića i dr Samuela Kuka, a van groblja, u samom Valjevu, pronađen je i spomenik Perside Nestorović.
NESTALO RATNIČKO GROBLJE

TAJNA BRDA
VIDRAK

PROJEKAT REALIZOVAN 2023. GODINE UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE.