4 DELA RATNIČKOG GROBLJA

RATNIČKE
KOSTURNICE

Položaj Ratničke kosturnice (Б).

Iza Spomenika borcima revolucije, u trouglu gde se spajaju pešačka staza i put, na kraju nekadašnjeg varoškog, a ispred mesta glavnog ratničkog groblja, u zemlji se i danas uočavaju tragovi kamenog temelja. To su preostaci „ratničkih kosturnica“.

NJIH SU 1916. GODINE PODIGLE OKUPATORSKE SNAGE, PRIKUPLJAJUĆI POJEDINAČNE SAHRANJENA VOJNIKE SA RAZLIČITIH MESTA IZ ŠIREG OKRUŽENJA. KOSTURNICU SU SAČINJAVALE ČETIRI VELIKE, KAMENOM OZIDANE HUMKE – SA BETONSKIM KRSTOM NA SVAKOJ. PO SVEMU SUDEĆI JEDAN OD TIH KRSTOVA JE NAKNADNO PRENET NA MESTO PRVE PARCELE RATNIČKOG GROBLJA.

GOOGLESTREET

DANAŠNJI POGLED NA RATNIČKE KOSTURNICE

Parcelni plan ratničke kosturnice

PARCELNI PLAN RATNIČKE KOSTURNICE IZRADIO JE 1931. GODINE INŽENJER MILORAD BABIĆ (IZVOR: ARHIV JUGOSLAVIJE).

Skice ratničke kosturnice

SKICE RATNIČKE KOSTURNICE IZRADIO JE 1931. GODINE INŽENJER MILORAD BABIĆ (IZVOR: ARHIV JUGOSLAVIJE).

IZVOR: ARHIV JUGOSLAVIJE

FOTOGRAFIJE RATNIČKIH KOSTURNICA

NESTALO RATNIČKO GROBLJE

TAJNA BRDA
VIDRAK

PROJEKAT REALIZOVAN 2023. GODINE UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE.