4 DELA RATNIČKOG GROBLJA

RATNIČKO GROBLJE
U VIDRAKU

„Ratničko groblje u Vidraku“ (A) prostiralo se delom ispod Varoškog, a delom paralelno sa njim.

Verovatno je formirano početkom jeseni 1914. godine. Bilo je omeđeno, sa leve, istočne strane današnjom zemljanom stazom, tada glavnim putnim pravcem za Lelić, a sa desne zapadne strminom ka Kolubari. Prvi, severni deo te parcele bio je uređen i omeđen. Prilikom istraživanja realizovanih 1931. godine, kada je izrađen i plan groblja, tu je registrovano stotinak grobova, od kojih su samo pet imali oznake sa imenima; pored četiri srpska vojnika ovde je ležao i izvesni Franz Krunn.

RATNIČKO GROBLJE U VIDRAKU DANAS

DANAS JE TAJ DEO RATNIČKOG GROBLJA BLAGO POŠUMLJEN, I NA NJEMU NEMA NIKAKVIH TRAGOVA GROBOVA, ALI SE TU UZDIŽE JEDAN  VELIKI BETONSKI KRST. PREMA SEĆANJIMA STARIH VALJEVACA POSTAVLJEN JE TU DA BI OBELEŽIO GROBNO MESTO NADEŽDE PETROVIĆ, ČIJI SU ZEMNI OSTACI 1935. GODINE PRENETI NA BEOGRADSKO NOVO GROBLJE. U PLANOVIMA IZ 1931. GODINE ON NIJE UCRTAN.

Parcelni plan Ratničkog groblja u Vidraku

PARCELNI PLAN RATNIČKOG GROBLJA U VIDRAKU IZRADIO JE 1931. GODINE INŽENJER MILORAD BABIĆ (IZVOR: ARHIV JUGOSLAVIJE).

GOOGLESTREET

POGLED NA RATNIČKO GROBLJE U VIDRAKU

MUZEJ SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA – MUZEJ NAUKE I TEHNIKE

FOTOGRAFIJA RATNIČKOG GROBLJA NA VIDRAKU OKO 1915. GODINE

NESTALO RATNIČKO GROBLJE

TAJNA BRDA
VIDRAK

PROJEKAT REALIZOVAN 2023. GODINE UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE.