RETKI PREOSTACI

TEMELJI
KOSTURNICE

Pristup ostacima temelja kosturnice

Prilikom „rasčišćavanja“ prostora starog groblja, deo koji je planiran da na njemu bude zatravljena parkovska površina je brižljivo izravnjana, a tamo gde su se nalazile veće humke taj deo je pošumljen.

Googlestreet prikaz

Tako se i na prostoru gde se nalazila ratnička kosturnica naziru njeni tragovi, ali ne samo u vidu humki, već i ostataka kamenih podzida.

Položaj temelja kosturnice u odnosu na celinu groblja

Fotografija ostataka temelja

Izvor:
J. Jovanović, V. Krivošejev, M. Marković

Nekadašnji izgled kosturnice

NESTALO RATNIČKO GROBLJE

TAJNA BRDA
VIDRAK

PROJEKAT REALIZOVAN 2023. GODINE UZ PODRŠKU MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE SRBIJE.